Nostalgi Rock´n Roll i Pärups Bygdegård den 5 september 2014

Helkväll med kultur och nostalgi när the Cadillac Band släppte loss i Bygdegården.
the Cadillac Band the Cadillac Band

Ett hundratal personer hade samlats för att lyssna och uppleva klassiker från 1950- och 1960-talet.
När bandet kommit igång efter ett par inledande låtar kan man lugnt säga "att taket lyfte och väggarna vibrerade". The Cadillac Band var på scenen med skiftande sångare såsom Little Gerhard, Medina Karatas och Claes-Göran Hederström.
Olle Nilsson bland publiken gjorde ett helt oplanerat sångframträdande till publikens stora jubel. Rockability och Elvis låtar var väl representerade.
Janne Lucas Persson framförde sin "Växeln hallå" från melodifestivalen 1980 där låten kom tvåa. "Buona Sera" som var en stor hitlåt från 1958 till mitten av 1960-talet framfördes av originalartisten Little Gerhard.

En oförglömlig show med otroligt duktiga musiker och sångare avslutades på publikens begäran med låten "Cadillac".

Bygdegårdsföreningen är jättenöjd med arrangemanget och har redan fått intresseanmälningar till nästa år, styrelsen har ännu inte fattat beslut i frågan.
I första pausen sålde föreningen kaffe och bullar. Väl genomförda förberedelser av föreningens styrelsemedlemmar underlättade och möjliggjorde snabb servering under den korta pausen och efter showen var det städning och återställande av lokalen med samma ideella krafter.

Bandet hyrde lokalen och skötte biljetter medan föreningen fixade resten.

Skördedag med Ö Sallerups JUF:s Bygdegårdsförening den 27 augusti 2014

Bygdegårdsföreningen har en mångårig tradition med försäljning av julkärvar i kombination med lotteri. Till julkärvar används sädesslaget havre som på traditionellt sätt har skördats för hand. Havren slogs med lie, samlades och knöts ihop till kärvar för hand. De färdiga kärvarna restes i skylar och fick torka cirka en vecka. Därefter transporterades kärvarna för inomhusförvaring och paketering i plastpåsar.

lättbindare av årsmodell 1940
Bild: Nils-Martin Andersson

Under året fick föreningen genom gåva tillgång till en lättbindare av årsmodell 1940, ursprungligen tillverkad med drag för två hästar och senare ombyggd till traktordrift. Under sommaren renoverades och återställdes bindaren till körklart skick av medlemmar ur föreningens styrelse. Självbindaren är av fabrikat Arvika-Verken och försedd med järnhjul, modellnumret 4 betyder att bordet har en bredd av 4 fot vilket motsvarar 120 cm. Maskinen är bredare än så, 4 fot är skärvidden som slår grödan. Den runda behållaren på maskinens baksida innehåller skördegran som binder ihop den slagna grödan som matas ut på den vänstra sidan.

Den roterande vinghaspeln med sina träribbor hjälper till att trycka in alla strån emot den mottagande knivbalken som löper i framkanten av bordet. På skärbordet roterar en spänd duk av ett starkt vävt tygstycke, ungefär som dagens säckväv, det är också försett med tunna träribbor som är fastnitade med kopparnitar. Träribborna hjälper till med att hålla duken spänd samt att transportera grödan. De roterande dukarna har till uppgift att dra den kapade grödan in i maskinen för att sedan bindas till kärvar som kastas ut på andra sidan. Vid skördedagen i slutet av augusti månad var det tid att skörda årets julkärvar. Bindare och tidsenlig traktor Ferguson TE-A 20 årsmodell 1955 fanns på plats jämte liar om något oförutsatt skulle hända. Styrelsemedlemmar och ett antal bybor hade samlats för att beskåda den nyförvärvade maskinen i arbete. Det var en helt ny upplevelse för den som satt på självbindaren och traktorföraren, ingen av dem hade någonsin tidigare varit med om något sådant. Ur självbindaren kom välformade knutna kärvar, med undantag för första varvet då en drivkedja hoppa av.
Med grannar som välvilligt skänker havre på rot och frivilliga ideella insatser vid skörd, transport och förpackning utgör vinsten från lotteriförsäljningen med julkärvar ett nödvändigt tillskott till föreningens kassa.

Vid december månads inträde börjar föreningens styrelsemedlemmar försäljningen av julkärvar på landsbygden inom närområdet. Det hela har utvecklats till en tradition och besöket är därför förväntat och positivt.
Bygdegårdens fortlevnad är mycket viktig för de kringboende och köper därför gärna en eller flera julkärvar som kommer att ge småfåglar fodertillskott under vintern. Dragning på lotteriet sker strax innan julhelgen och varje vinnare blir personligt kontaktad. Bygdegårdsförening gör en stor kulturgärning genom att bevara och vidareförmedla kunskapen om havreskörd med självbindare till alla intresserade.

Skälvbindare från Arvika-verken
Bild: Karin Andersson

Föreningens självbindare av fabrikat Arvika-Verken är försedd med järnhjul, modellen från deras katalog nr 25 från år 1955 är utrustad med gummihjul.
Följande text är hämtad från samma katalog.

Katalog nr 25 Katalog nr 25
Klicka på bilden för större bild     Klicka på bilden för större bild

Katalog nr 25
Klicka på bilden för större bild