En sammanställning i ord och bild över händelser under Bygdegårdens 80 år finns samlade i pdf-dokumentet Pärups Bygdegård, En kort historik