Kulturkväll till förmån för Pärups Bygdegård.

Professor Gunvor Andersson uppvuxen i Bessinge berättade om barn och familjer i utsatta levnadsförhållanden och om Ö Sallerup från förr.

Gunvor Andersson