Under våren anordnades loppmarknaden i Bygdegården.

Föreningen har som tradition att inför julen sälja julkärvar vilket även är ett tillskott till föreningkassan, i början av september samlades några ur styrelsen i Bessinge för att skörda havre till julkärvar.

Havren huggs med lie.
Havren huggs med lie.
Lie är ett handredskap som användes allmänt inom lantbruket fram till andra värdskriget.
Huggen havre ligger i strängar.
Huggen havre ligger i strängar.
Förberedelse inför bindning av kärvar.
Förberedelse inför bindning av kärvar
Bindning av kärvar pågår.
Bindning av kärvar pågår
Havrekärvarna sätts upp i skylar.
Havrekärvarna sätts upp i skylar för att torka på fältet under en vecka för att bli lagringsdugliga.
Julkärve klar för försäljning.
Julkärve klar för försäljning